Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna3800 odsłon
 • Redaktorzy947 odsłon
 • Zamówienia publiczne941 odsłon
 • Budżet572 odsłon
 • Dyrekcja487 odsłon
 • Rada Rodziców471 odsłon
 • Oferty pracy442 odsłon
 • Organizacja396 odsłon
 • Ogłoszenia371 odsłon
 • Status prawny370 odsłon
 • Kontrola zarządcza366 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje365 odsłon
 • Rada Pedagogiczna364 odsłon
 • Samorząd Uczniowski359 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji357 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa349 odsłon
 • ePUAP347 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek340 odsłon
 • Informacje nieudostępnione328 odsłon
 • Plany pracy326 odsłon
 • Tryb działania307 odsłon
 • Strony usunięte302 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP293 odsłon
 • Statystyka292 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania285 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw282 odsłon