Guziki

Struktura własnościowa, majątek

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

  1. Szkoła Ponadgimnazjalna jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Kalisza i nie posiada osobowości prawnej.
  2. Nieruchomość stanowi własność Miasta.
  3. Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę działalności statutowej.
  4. Mienie szkoły stanowi własność Miasta Kalisza.
  5. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Wartość majątku

Środki trwałe 635 414,72
Wyposażenie 563 949,04
Wartości niematerialne i prawne 55 602,95
Zbiory biblioteczne  41 797,31 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 406