Guziki

Status prawny

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organ prowadzący

Organem prowadzącym szkołę jest  Urząd Miejski w Kaliszu.

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny sprawuje  Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Podstawa prawna

Szkoła działa na podstawie ustawy   z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z  późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

Statut Szkoły

Akt Założycielski

Uchwała nr XXXIV Rady Miejskiej Kalisza

Uchwała nr XIX Rady Miejskiej Kalisza

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-02-2013 - Edycja treści.

01-02-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 432