Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Szkoła prowadzi:

 • księgę uczniów
 • ewidencję wydawanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 • rejestr wydanych dyplomów
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr zatrudnionych nauczycieli
 • rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli
 • księgi protokołów rad pedagogicznych
 • rejestr uchwał rady pedagogicznej
 • rejestr zatrudnionych pracowników administracji i obsługi
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księgę inwentarzową (program Wyposażenie DDJ)
 • ewidencje: przejazdów służbowych, opłat pocztowych
 • księgę druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr korespondencji
 • składnicę akt

Sposób udostępniania danych

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły.
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 435