Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Pismo ogólne:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=ZSEkalisz

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Udostepnianie+informacji+publicznej+na+wniosek&idPodmiotu=ZSEkalisz

Skargi, wnioski, zapytania:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=ZSEkalisz

Sposoby załatwiania spraw w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

  • sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów,
  • korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową,
  • sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego,
  • sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-04-2015 - Edycja treści.

08-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 358