Guziki

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY Magdalena Mocna

zse@zse.kalisz.pl

kompetencje dyrektora § 19 Statutu Szkoły

oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz statut szkoły.


WICEDYREKTOR SZKOŁY Agnieszka Korotczuk

WICEDYREKTOR SZKOŁY Ewa Szymczak

zse@zse.kalisz.pl


KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO Izabella Rogińska

zse@zse.kalisz.pl

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-01-2018 - Edycja treści.

08-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-02-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 755